bi analyst

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

אינדקס מאמר

Break היא שיטה לפירוק טבלה לחלקים.

 ניצור שאילתא חדשה עם האובייקטים הבאים (מעולם Island Resort Marketing):

01100-01

 

נריץ את השאילתא וניצור את הטבלה הבאה:

 01100-02

 כדי לחלק את המסך לחלקים, יש לבחור אובייקט אחד או יותר שלפיו החלוקה תתבצע. נהוג לסדר את הטבלה כך שמימד החלוקה יהיה המימד הקיצון . בדוגמא זאת נבצע את החלוקה לפי Service Line.


      הגדרת Break

כדי להגדיר Break יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. נסמן את העמודה הרלוונטית (Service Line בדוגמא)
 2. ניגש ללשונית Analysis ונקיש על לחיץ Break.
  01100-03
 3. הטבלה כרגע תפורק לפי המימד שבחרנו:
  01100-04

  הסרת Break

כדי להסיר Break יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. לגשת לתפריט Analysis.
 2. להקיש על לחיץ Breaks ולבחור על Remove Break כדי להסיר הBreak או לבחור Remove All Breaks כדי להסיר את כל הBreaks..
  01100-05

             פעולות\עריכת Break

יש לנו מספר הגדרות שניתן לבצע על Breaks. כדי לבצע פעולות אלו יש לבצע את הפעולות הבאות:

 1. לגשת לתפריט Analysis, להקיש על לחיץ הBreak ולבחור Manage Breaks. 
  01100-06
 2. ייפתח המסך הבא:
  01100-07


 3. מצד שמאל נראה את כל הBreaks המוגדרים ביחס לטבלה . בדוגמא ישנו Break אחד על אובייקט בשם Service Line מתחת לטבלה בשם Block 1.
 4. כאשר נסמן את הBreak, מצד ימין נוכל לסמן את ההגדרות הבאות:
 • Break Header\ Break Footer. :מסתבר שלBreak יש Header\Footer בדיוק כמו לטבלה. שימו לב, מאחר וגם לטבלה Header\Footer יכול להיות מצב שבו יהיו שני Headers\Foots מוצגים לכן ניתן לעתים לבטל הצגה כדי למנוע כפילות.
 • Apply Sort: מציג את הBreak לפי הסדר של הערכים.
 • Value Based Break: באמצעות לחיץ זה נוכל ליצור Break חלקי, כלומר הטבלה תפוצל רק בערכים מסויימים. לאחר הקשה על צ'ק זה נקיש על לחיץ Values:
  01100-08

  ולאחר מכן, באמצעות החצים נבחר את הערכים שעליהם נגדיר Break:
  01100-09
  הנה דוגמא לטבלה שבה נבחר הערך Accomedation בלבד:

  01100-10

במרכז המסך נראה קומבו בשם Duplicate values. אשר קובע כיצד יוצגו הערכים של הBreak.

01100-11

רשימת ערכים תקבל את הערכים הבאים:

 • Display All- הצג את כל רשימת הערכים של הBreak.
 • Display first (ברירת המחדל)- הצג רק הערך של הBreak פעם אחת  בראש הBreak.
 • Merge- הצג את הערך של הBreak פעם אחת, אבל במרכז הBreak.
 • Repeat first on new page-הצג את הערך של הBreak פעם אחת בראש הBreak, אבל רק פעם אחת בכל עמוד. (במקרה שהBreak מתפרש על יותר מעמוד אחד)

 מתחת נראה את התיבות הסימון הבאות:

01100-12

 להלן תיבות סימון אלו:

 • Start on a new page- גורם לBreak להיות מוצג החל מתחילת עמוד חדש.
 • Avoid Page Break in block- גורם לBreak להיות מוצג בעמוד אחד (כאשר ניתן).
 • מציג את הכותרת של הBreak בכל עמוד.

במרכז המסך, נראה 3 כפתורים:

01100-13

 

 • Add יפתח מסך שבו נוכל לבחור אובייקטים נוספים עליהם נרצה להוסיף Break.
 • Edit יפתח מסך שבו נוכל לבחור אובייקטים נוספים עליהם נרצה להוסיף Break. מסך זה זהה למסך Add, אלא שבמסמך Edit להבדיל ממסך Add, מצוינים האובייקטים שכבר יש עליהם Break בטבלה.
 • Remove-גורם למחיקת Break.

 

מאמרים

מגמות של ביג דאטה בעולם הביטוח
CA Technologies
SSIS - Buffer Size Optimization
קטגוריה ראשית
בדיקות BI ו-DWH לעומת הבדיקות בתחומים אחרים
קטגוריה ראשית
איסוף דרישות לפרויקטי BI
קטגוריה ראשית
כח המידע במיקוד
קטגוריה ראשית
0

מעניין? שתפו דף זה באמצעות הטלפון הנייד

הדף שלנו בפייסבוק

אירועים קרובים

Microsoft

Oracle

IBM

Informatica

Sap

SAS

Qlikview

Cloudera

Machine Learning