Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

חברת רון בינה אקטוארית, מפעילת מאגר הנתונים הסטטיסטי המרכז את נתוני הפוליסות והתביעות של כל חברות הביטוח בענף ביטוי החובה לרכב בישראל התבקשה על ידי משרד האוצר לחקור את השפעתן של מערכות התרעת נגד אי-שמירת מרחק (FCW ) וסטייה מנתיב (LDW ). המחקר שהשתמש בכלי כריית נתונים ואנליטיקה של SAS, המובילה בתחום אנליטיקה עיסקית המיוצגת בישראל על ידי חברת מיה מחשבים, העלה ממצאים בעלי חשיבות להגברת בטיחות והוזלת פוליסות ביטוח.

במסגרת המחקר נבדקו נתונים שהועברו ממשרד האוצר וכן מאגר הנתונים הסטטיסטי בענף רכב חובה בישראל אשר כולל נתוני פוליסות ותביעות משנת 1985 של כל חברות הביטוח בישראל.

החישוב בחן את ההשפעה על שכיחות התביעות לאחר ניטרול ההשפעה של משתנים אחרים על מנת למצוא את השפעת המערכות בלבד על שכיחות התביעות. המודל בו נעשה שימוש הוא מודל המסביר את שכיחות התביעות על פי פרמטרים של תמהיל הנהגים ומאפייני הרכב. במודל הרגרסיה נעשה שימוש במשתנים מסבירים המובהקים מבחינה סטטיסטית ואשר משקפים את הסיכונים בביטוח רכב פרטי בבעלות פרטית ורכב פרטי בבעלות חברה, תוך התבססות על המשתנים הקיימים בבסיסי הנתונים הזמינים למאגר המידע הכוללים את מאפייני הנהגים והרכבים.

הגברת הבטיחות והפחתת עלויות

מן הניתוח שניטרל את הנתונים המשפיעים השונים על שכיחות תאונות ותביעות עולה כי שיעור ההפחתה בשכיחות התביעות של בעלי רכב המצוייד במערכות התרעה ברכב פרטי בבעלות פרטית הינו %45 (עד 47%, ברכב בבעלות חברה). מתוך הממצאים ובעקבות ניתוח נוסף עולה המלצה שמרנית המאפשרת להפחית כ-15% מעלויות הביטוח של בעלי רכב המצויידים במערכות אלו, המשך המחקר בשנים הבאות תוך הגדלת בסיס הנתונים של רכבים ממותקנים צפוי לתמוך גם באפשרות של הגדלת ההנחה הממולצת.

מר שחר רון, מנכ"ל ואקטואר ראשי של רון בינה אקטוארית, מציין: " מדובר על תוצאות דרמטיות שמאפשרות הורדה במחירי ביטוח החובה של רכבים בהם מותקנות מערכות התראה עד 15% הפחתה. המחקר הוכיח כי המערכות הללו יש ביכולתן להפחית את כמות התאונות ויכולות להציל חיי אדם". אודות כלי המחקר מסביר רון: "בחרנו ב-SAS ככלי מרכזי לניתוחינו כהחלטה איסטרטגית בהכירנו את היכולות של המוצרים וחזון החברה השומר על מובילות טכנולוגית ומקצועית בשוק העולמי".

חברת רון בינה אקטוארית מציעה בנוסף מודל מקצועי שיאפשר לאקטוארים בחברות הביטוח השונות לתמחר את תעריף הסיכון בביטוח רכב חובה עבור נהגים שברכבם מותקנות מערכות הבטיחות תוך חיסכון בעלויות ללקוחות והגברת הבטיחות.

מר קובי ביטר, מנכ"ל מיה מחשבים, נציגת SAS בישראל מציין: "השימוש המושכל בכלים אנליטיים הינו כלי רב עוצמה שיוביל מהפכות בעולם העיסקי על ידי שיפור רווחיות, הוזלת עלויות ללקוחות וכפי שנוכחנו במקרה הזה גם הצלה ושמירה על חיי אדם".

מאמרים

מגמות של ביג דאטה בעולם הביטוח
CA Technologies
SSIS - Buffer Size Optimization
קטגוריה ראשית
בדיקות BI ו-DWH לעומת הבדיקות בתחומים אחרים
קטגוריה ראשית
איסוף דרישות לפרויקטי BI
קטגוריה ראשית
כח המידע במיקוד
קטגוריה ראשית
0

מעניין? שתפו דף זה באמצעות הטלפון הנייד

הדף שלנו בפייסבוק

חדש בפורומים

Microsoft

Oracle

IBM

Informatica

Sap

SAS

Qlikview

Cloudera

Machine Learning