bi analyst

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 

יותר מ- 75% מהארגונים בעלי הביצועים הגבוהים ביותר מציינים כי קידום הצמיחה והחדשנות הם הערכים החשובים ביותר הנוצרים באמצעות ניתוח עסקי אנליטי – ועדיין, שני שלישים מהארגונים האלה מצביעים על סוג כל שהוא של התנגדות פוליטית פנים-ארגונית או התנגדות של מנהלים, כמחסום המשמעותי ביותר בפני הפקת הערך המרבי מהשקעות בתחום הזה.


מחקר חדש של יבמ מעלה כי התרבות הארגונית, שיטות המדידה והאמון המיוחס לנתונים הם הגורמים המצטרפים, על- מנת להרכיב את יכולת הארגון לפעול על בסיס נתונים וניתוח אנליטי שלהם.


בדו"ח החמישי שלה בנושא אימוץ ושימוש בכלים אנליטיים, מצאה יבמ גידול יציב במספר המשיבים המדווחים על שימוש ביישומים אנליטיים לתמיכה באסטרטגיות ליצירת הכנסות, באופן המיושם ביותר משני שלישים מהארגונים, לעומת שימוש בכלים אנליטיים לקיצוץ הוצאות, המאפיין שליש בלבד מהארגונים המשתתפים בסקר. המחקר שנערך על ידי מכון יבמ לערך עסקי, מעלה כי כמעט 40% מהחברות נהנות מהחזר מהיר על ההשקעה, בתוך ששת החודשים הראשונים מאימוץ הכלים האנליטיים.


המחקר מצא גם שלושה גורמים מרכזיים המהווים מפתח לקידום הניתוח העסקי האנליטי במסגרת ארגונים: קבלת אחריות ברורה, אמון, וזמינות כישורים. במקביל, מצביע המחקר על פערים משמעותיים הקיימים בכל אחד מהתחומים האלה, בין הצורך ובין המצב הקיים בפועל. באמצעות התמודדות עם הפערים האלה, יכולים מובילי השימוש בכלים אנליטיים בארגון לשפר את מחויבות ההנהלה, להעלות את רמת האמון ולבנות רמות עמוקות יותר של ידע וכישורים.


על מנת להפיק את הערך החבוי בנתונים, צריכים ארגונים לזהות את המובילים האפשריים מקרב חברי ההנהלה הבכירה, שיתייצבו מאחורי השימוש בכלים אנליטיים. בעלי תפקידים דוגמת מנהל הנתונים הארגוני ומנהל הניתוח האנליטי הארגוני מסייעים לחברות בהן הם פועלים לבנות אסטרטגיית נתונים כלל-ארגונית, על מנת להפיק בעזרתה יתרון תחרותי. השילוב הנכון של אסטרטגיה, תקנים, טכנולוגיה ומבנה ארגוני, מאפשר למצות את מלוא הפוטנציאל אותו מציע הניתוח האנליטי עסקי.


רק חלק קטן מהמנהלים הבכירים תומכים כיום באופן פעיל ומלא בשימוש בנתוני Big Data ובכלים אנליטיים על מנת להאיץ את תהליכי קבלת ההחלטות ולקדם שינוי. על פי המחקר של יבמ, כרבע (24%) מהמנכ"לים וממנהלי התפעול הראשיים מקדמים כיום את השימוש בתובנות מבוססות ניתוח אנליטי. מדובר בעליה משמעותית, 10% לעומת שנת 2012, ועדיין המספר הזה רחוק מהנדרש על מנת להצית ולחולל שינוי נרחב. מנכ"לים, מנהלי תפעול, מנהלי טכנולוגיות מידע ומנהלי שיווק ראשיים מסוגלים לקדם את השימוש ב- Big Data ובכלים אנליטיים לכל רוחב הארגון, ומהווים מפתח ליצירת ערך על בסיס הנתונים האלה. בארגונים המאופיינים ברמה נמוכה של תמיכה מכיוון המנהלים האלה, מתעכב השימוש בכלים אנליטיים בשל היעדר מימון ומשאבים. ככל שארגונים מחפשים אחר דרכים לצמיחה נוספת, הם זקוקים לאופק רחב יותר של ראייה עסקית, על מנת לתמוך בפרויקטים חדשים – במתכונת המתאפשרת בעולם ה- Big Data.


תמיכת המנהלים חיונית על מנת לבנות תרבות ארגונית המבוססת על נתונים. בעתיד, יותר ויותר חברות צפויות לשקול מינוי מנהל נתונים ראשי או מנהל ניתוח אנליטי ראשי, על מנת לסייע בניתוח המידע ולקדם תוצאות שיאפשרו בניית תרבות ארגונית סביב הניתוח הזה.
פער האמון
רוב הארגונים מציבים כיום בצמרת סדרי העדיפויות שלהם השקעות והחלטות הקשורות בנתונים ברמת היחידה העסקית. היעדר אמון בתוך מסגרת הארגון, ופקפוק בנתוני מחלקות אחרות, הוא אחד המכשולים המשמעותיים ביותר הניצבים בדרך להפקת ערך מהנתונים. 60% מהארגונים המציגים את רמות הביצועים הגבוהות ביותר נהנים מרמה גבוהה של אמון בין עובדים ומנהלים במסגרת הפנימית. שיעור האמון הזה נמוך משמעותית (47%) במסגרות אנונימיות בין יחידות עסקיות ומחלקות טכנולוגיות המידע בכלל.


ככל שהארגון מתנהל בגישה המבוססת על חלוקה מחלקתית קשיחה ומבודלת, עלולים להיווצר פערי אמון בין קבוצות שונות של אנשים העשויים לגשת למידע, לפרש אותו ולהשתמש בו בדרכים שונות. הפער הזה נולד בשל חוסר האמון הבסיסי וחוסר ההסכמה לגבי מי מוסמך לניתוח כולל של המידע ולפעולה על בסיס הניתוח הזה. היעדר אמון בין מנהלים, אנליסטים ומנהלי נתונים, עלול לפגוע משמעותית בנכונותם לשתף נתונים, להסתמך על התובנות הנולדות בתהליך הניתוח ולעבוד יחד על מנת להפיק ערך מוסף. המחקר של יבמ מעלה כי פער אמון בין פרטים הפועלים במסגרת הארגון מהווה התראה ברורה בדבר היעדר אמון בנתונים. כאשר מתגלה תופעה כזאת, יהיו העלויות הכוללות של הארגון גבוהות משמעותית.
פער צומח בזמינות הכישורים


גורם נוסף המציב מחסום בדרך להצלחה בשימוש ב- Big Data ובכלים אנליטיים הוא המחסור בכישורים. פער הכישורים בין הביקוש למומחי Big Data ולאנליסטים סביב העולם ובין היצע הכישורים האלה ברמה המקומית מהווה מכשול מרכזי ליישומים אנליטיים בארגונים בכל תחומי התעשייה ובכל גודל. כשליש מהמשיבים בסקר ציינו את היעדר הכישורים הנדרשים על מנת לנתח נתונים ולפרשם באופן רלוונטי לפעילות העסקית כאתגר עסקי הניצב בצמרת סדר העדיפויות שלהם, ובולם את הניסיונות להפיק ערך גבוה יותר באמצעות כלים אנליטיים.


הפער המשמעותי ביותר בזמינות הכישורים, קיים בתחום השילוב בין ידע בעולם האנליטי ובין ידע עסקי, הנדרש על מנת להפיק תובנות משמעותיות מהנתונים. אנליסטים המבינים הן את הסוגיות העסקיות והן את המודלים והמשימות המתמטיות, זוכים לביקוש גבוה ביותר. יותר משליש מהמשיבים (36%) ציינו את הפער הזה כמשמעותי ביותר בפערי הכישורים הקיימים בארגוניהם. 24% הצביעו על פערים בזמינות כישורים אנליטיים, 21% על פערים בתחום ניהול הנתונים, ו- 19% על פערים בתחום העסקי.


המחקר שנערך על ידי מכון יבמ לערך עסקי (IBV) מתבסס על ניתוח תשובות בראיונות עם כמעט 1,000 מנהלים בתחומי העסקים ובתחום טכנולוגיות הנתונים, בשבעים מדינות סביב העולם.

מאמרים

מגמות של ביג דאטה בעולם הביטוח
CA Technologies
SSIS - Buffer Size Optimization
קטגוריה ראשית
בדיקות BI ו-DWH לעומת הבדיקות בתחומים אחרים
קטגוריה ראשית
איסוף דרישות לפרויקטי BI
קטגוריה ראשית
כח המידע במיקוד
קטגוריה ראשית
0

מעניין? שתפו דף זה באמצעות הטלפון הנייד

הדף שלנו בפייסבוק

Microsoft

Oracle

IBM

Informatica

Sap

SAS

Qlikview

Cloudera

Machine Learning