bi analyst

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive
 
השינויים המבניים שחלו בשוק ההון, השינויים בדרישות הרגולטוריות והגברת הפיקוח על הגופים המוסדיים הכשירו את הקרקע להפיכתו של תחום ניהול הסיכונים לגורם משמעותי ביותר.

בנוסף, גוברת הדרישה בקרב משקיעים, בעלי מניות, בורסות, והציבור הרחב, להגברת השקיפות הניהולית והפיננסית בארגונים, צמצום ליקויים בארגון, גילוי מוקדם של סיכונים ודיווח בזמן אמת של כשלים בארגון.


הקמה רוחבית של מערך ניהול סיכונים כולל ERM (Enterprise Risk Management) ותמיכתו במערכות מידע התומכות בניהול הסיכון, מדידתו וניטורו, יספקו כלים ניהוליים אשר יאפשרו מזעור אפקטיבי של הסיכונים להם הארגון חשוף.
מנחה הכנס- בעז ליבוביץ, מנהל אגף בקרת סיכונים, מזרחי טפחות: קהל היעד

מנכ"לים, מנהלי סיכונים, סמנכ"לי כספים, רואי חשבון, מנהלי השקעות, חברי ועדות השקעה, חשבים ומנהלי בקרה.


בין הנושאים:

 • יתרונות ניהול הסיכונים הארגוני- Enterprise Risk Management - ERM - יתרונות זיהוי וניתוח    הסיכונים מנקודת מבט כלל ארגונית, מודלים לניהול סיכונים ויישומם
 • ניהול סיכונים בגופים מוסדיים ופיננסים - ניהול סיכונים בגופים פיננסים בהתאמה להוראות באזל 2    והוראות SOX 404, הקמה ותחזוקה של מערכות לניהול סיכונים מונחות רגולציה, הפקת דוחות מעקב    וניטור ובחינת אפקטיביות העבודה.
 • ניהול סיכוני סחר חוץ, סיכוני אשראי ואשראי ספקים - ניהול אשראי נכון כחלק מחיזוק יכולת    ההישרדות ויצירת יתרון תחרותי, שימוש במודלים להערכת סיכוני אשראי, דרוג פנימי וחיצוני של    סיכוני אשראי, ביטוח סיכונים ליצואנים וסחר חוץ
 • ייעול הבקרות הקיימות ושילובן בכל תהליכי העבודה- סנכרון בין תהליכי העבודה למדיניות ההנהלה,    ייעול ואופטימיזציה של תהליכים ובקרות תוך הפחתת עלות הבקרות הנדרשות
 • ביצוע סקרי סיכונים, שימוש במבחני מצוקה ובקרת תהליכים מוטי סיכון - איתור הסיכונים שבפניהם    עומד הארגון ומתן פתרונות אופרטיביים לגידור הסיכונים, שימושי VAR ו- SRRESS להגבלת סיכונים    ובקרתם וכו'
 • מערכות IT לניתוח סיכוני שוק, ניטור כשלים ופעילות חריגה - הטמעת מערכות טכנולוגיות לזיהוי    וניהול הסיכונים הפיננסים בארגון
 • ניהול סיכוני IT    כחלק ממערך ניהול הסיכונים בארגון - מניעת זליגת מידע וכשל מערכות קריטיות היערכות להמשכיות עסקית במקרה של משבר (Business Continuity Planning)


 • בין הדוברים:

 • צוריאל תמם, מנהל פרויקט באזל 2 בנק ישראל
 • מגי בראום, סגנית בכירה לממונה על הביטוח בשוק ההון
 • דוד מילגרום, מנכ"ל בססח
 • דורית סלינגר, מנכ"ל מעלות S&P
 • גיא הלמן, מנכ"ל מיטב מערכות
 • איתי כפרי, מנהל פעילות מוצרים משלימים ל- ERP,NessPRO
 • אשר ונטורה, סגן נשיא מערכות פיננסיות ומוצרים CBIT
 • רו"ח יוסי גינוסר, שותף, מנכ"ל פאהן קנה Grant Thornton Israel
 •    לפרטים נוספים: מירב נתן טל' 0777103002 שלוחה 103
  E-mail:
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  או הדס רפאל טל' 0777103002 שלוחה 105
  E-mail:
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  לאתר הכנס:

  http://www.meda-conferences.com/risks/index.php

  מאמרים

  מגמות של ביג דאטה בעולם הביטוח
  CA Technologies
  SSIS - Buffer Size Optimization
  קטגוריה ראשית
  בדיקות BI ו-DWH לעומת הבדיקות בתחומים אחרים
  קטגוריה ראשית
  איסוף דרישות לפרויקטי BI
  קטגוריה ראשית
  כח המידע במיקוד
  קטגוריה ראשית
  0

  מעניין? שתפו דף זה באמצעות הטלפון הנייד

  הדף שלנו בפייסבוק

  Microsoft

  Oracle

  IBM

  Informatica

  Sap

  SAS

  Qlikview

  Cloudera

  Machine Learning